Ohjeita kaislanleikkuuta suunnittelevalle

Kaislanleikkuu vaatii hyvää suunnittelua sekä pohjatyötä, että projekti saadaan vietyä tehokkaasti, luontoa kunnioittaen sekä oikeilla ilmoituksilla läpi. Esimerkiksi lintujen pesimiskausi on otettava huomioon, jolloin keväällä ei niittotöitä voi suorittaa. Pikkalan kaislanleikkuu avustaa myös suunnittelussa sekä mm. ilmoitusten tekemisessä, joten otathan heti rohkeasti yhteyttä, vaikka leikkuu olisikin vasta mietintä asteella. Useamman kohteen suorittaminen kerralla samalla seudulla pienentää kustannuksia, joten kannattaa olla myös muihin lähialueella mahdollisesti leikkuuta tarvitseviin yhteydessä jolloin mm. siirtokustannuksissa pystytään säästämään.

Koneellinen niitto vaatii ilmoituksen ELY-keskukselle >>, joka tehdään viimeistään 30vrk ennen niittoa. Tätä ilmoitusta varten on oltava valittuna leikkuujätteelle läjityspaikka, niin ettei ravinteet pääse valumaan takaisin vesistöön, mikäli leikkuujäte jää omalle tontille. Leikkuualue tulee esittää lupahakemuksessa, johon voi merkitä myös leikkuujätteen läjityspaikan. Toimenpiteestä kannattaa myös pyytää naapurin suostumus ja vesialueen omistajalta on oltava lupa, mikäli alue ei ole oma. Mikäli alue sijaitsee luonnonsuojelu alueella kannattaa olla yhteydessä ELY-keskukseen tai varautua hieman pidempään käsittelyaikaan.

Leikattu massa tulee aina poistaa vesistöistä, muuten leikattu massa toimii edistävänä entistä pahemmalle rehevöitymiselle. Pikkalan kaislanleikkuulla on yhteistyökumppaneita, jotka voivat tarvittaessa viedä leikatut massat pois, mikäli asiakkaalla ei ole sopivaa läjityspaikkaa. Oikea niittoaika on myös tärkeää mm.lintujen pesiminen pitää ottaa huomioon, sekä onnistuneen lopputuloksen kannalta on myös väliä milloin niittotyö tehdään. Yleisimmin kaislan pysyvämpään poistoon tarvitaan kolme niittokertaa, jonka jälkeen järviruoko eli kaisla pysyy pois 7-10 vuotta. Ensimmäisellä leikkauskerralla työ on hitaampaa kun massat ovat vielä suuret, joka hidastaa mm. jätteen keräystä vesistöstä.

Ennen leikkuuta tulee myös selvittää leikkuu alueella mahdollisesti olevat kaapelit, putket tai esim. ketjut jotka kulkevat pohjassa ja voivat vaurioitua tai vaurioittaa niittokonetta.

Valtaako rehevöityminen rantaasi? Nyt on mahdollisuus parantaa maisemaa, saada veneily mahdollistettua tai jopa päästä uimaan omassa rehevöityneessä rannassa. Ota yhteyttä!