Miksi leikkuu kannattaa?

Järviruokoa eli kaislaa poistamalla saadaan usein todella suuria  muutoksia maisemaan. Ammattilaisen toimesta tehty leikkuutyö saadaan  suoritettua mahdollisimman läheltä pohjaa, jolloin tavallisesti kolmannen leikkuukerran jälkeen ilmaversoiset kasvit esim. kaisla kuolee  ja pysyy poissa yleisimmin vähintään 7-10 vuotta.

Leikkuulla saadaan usein myös vesialueita hyötykäyttöön veneliikenteelle sekä virkistyskäyttöön. Suurella muutoksella maisemaan voidaan saada nopeutettua kiinteistö tai tonttikauppaa, sekä nostaa kiinteistön arvoa. Leikkuulla on runsaasti myös hyötyjä ympäristön kannalta: Vesistöjen virtauksia saadaan parannettua, leikkuu massat talteen keräämällä saadaan kaisloihin kerääntyneitä ravinteita poistettua vesistöistä ja käytettyä esim. pelloilla lannoitteena sekä maan parantaja. Pahasti umpeen kasvaneissa vesitöissä suoritetuilla suunnitelmallisilla leikkuilla lisätään myös lintujen pesintä mahdollisuuksia.

Järeillä laitteilla ammattilaisen toimesta suoritetulla leikkuulla  saadaan päivässä tehtyä noin hehtaarin alue, joka tekee suuren muutoksen maisemiin etenkin ilmaversoisia kasveja niittettäessä. Paranna rantasi viihtyvyyttä sekä käytännöllisyyttä, tee ympäristöteko ja nosta rantasi arvoa tilaamalla meidät paikalle 040-844 5141.

Asiakkaiden kommentteja:

”Onpas tehokasta
toimintaa”

”Eiköhän naapurinkin sinut tilaa kun näkee meidän rannan (ja
tilasi)”

”Tältä tämä ranta näytti 50 vuotta sitten”

”Eihän tätä
paikkaa voi enää myydä”

Valtaako rehevöityminen rantaasi? Nyt on mahdollisuus parantaa maisemaa, saada veneily mahdollistettua tai jopa päästä uimaan omassa rehevöityneessä rannassa. Ota yhteyttä!